Můj-rodokmen.cz| Co od Vás potřebujeme

Co od Vás potřebujeme?

K tomu, abychom mohli začít hledat Vaše předky, od Vás budeme potřebovat základní informace, ze kterých budeme vycházet. Nejprve je důležité shromáždit všechny známé skutečnosti, jako jsou data a místa narození, úmrtí a svateb. Obecně platí, že čím starší údaje máte k dispozici, tím je úspěch bádání pravděpocobnější. 

Nejdříve určete výchozí osoby, tedy nejstarší známé předky, od nichž v hledání začneme (typicky např. dědeček, babička, praprarodiče, ale i pratety a prastrýcové). Poté se pokuste vyhledat kopie záznamů jako jsou rodné, oddací či úmrtní listy, vojenské knížky, kupní smlouvy a další listiny. Pokud je k dispozici nemáte, stále není nic ztraceno. Můžete nám potřebné informace sdělit i bez nich, ale musíte si být vždy jistí, že jsou zcela správné.

Novější matriční záznamy (zhruba od roku 1900 do současnosti) navíc mohou být v některých případech stále uloženy na místních matričních úřadech. V těchto situacích Vám rádi poradíme, jak je získat, nebo vše na základě úředně ověřené plné moci zařídíme sami. 

Co je třeba nachystat:

  • najděte nejstarší předky v každé rodové linii, kterou chcete zkoumat
  • k těmto předkům dohledejte co nejvíce konkrétních informací
  • v nejlepším případě nám předejte rodné a oddací listy, případně list úmrtní, vojenskou knížku, kopie kupních smluv a jiné listinné doklady
  • pokud je nemáte, je třeba znát alespoň přesné datum a místo narození

tvorba rodokmenu sestavení rodokmenu rodokmeny na zakázku