Můj-rodokmen.cz| Sestavení rodokmenu| Klasický rodokmen

Klasický rodokmen.


Dnes nejčastěji užívaná genealogická služba - vyhledávání všech předků výchozí osoby. Obvyklým grafickým znázorněním tohoto výzkumu je strom.

Po určení výchozí osoby se ve výzkumu postupuje větvením otec a matka, jejich otec a matka atd. Počet osob tedy narůstá geometrickou řadou. V běžně řešeném vývodu z předků se nehledí na další potomky Vašich předků (tedy strýce, tety atd.).

Součástí ceny výzkumu je i elektronické zpracování podoby Vašeho rodokmenu. V případě požadavku pak lze za úhradu vyhledávat i další potomky Vašich předků, sestavovat dílčí rozrody případně vyhledávat např. v přímé otcovské linii předky co nejdále. Samozřejmostí je možnost ručně kresleného rodokmenového stromu nebo sestavení rodové knihy.


rozrod potomků vývod z předků přímá otcovská linie ručně kreslený rodokmenový strom

Ceník rodokmenu:

za každou nalezenou osobu 450 Kč
tzn. sestavení rodokmenu do 4 generace (až 14 osob) max. 6300 Kč
tzn. sestavení rodokmenu do 5 generace (až 30 osob) max. 13500 Kč
tzn. sestavení rodokmenu do 6 generace (až 60 osob) max. 27000 Kč
sestavení rodokmenu před rokem 1800 oceňujeme individuálně

Hradíte pouze skutečně nalezené osoby, pokud v některé linii nelze předky dohledat, pak se cena o nevyhledaný počet osob snižuje.

Ukázky skutečných cen:

(v případě nemožnosti dohledat některé z Vašich předků)

Vývod do páté generace
jedna linie nedostupná

Rodokmen do paté generace

Klient zadal sestavení vývod předků do 5. generace. Již ve třetí generace jsme narazili na vyhořelý kostel a nedostupné matriční knihy.

Cena výzkumu:
vývod 5. generace 13500 Kč
odpočet 7 * 450 Kč
celková cena 10350 Kč

Vývod do šesté generace
9 osob chybí

Rodokmen do šesté generace

Zákazník požadoval rodokmen do šesté generace. Nečitelné záznamy z matrik neumožnili plně identifikovat 9 osob.

Cena výzkumu:
vývod 6. generace 27000 Kč
odpočet 9 * 450 Kč
celková cena 22950 Kč

Vývod do 8. generace
hledání v 16. a 17. století

Rodokmen do 8. generace, hledání v 16. a 17. století

Klient již disponoval vlastním výzkumem do 4. generace a žádal vyhledávání v dalších letech s finančním limitem 30000 Kč.

Cena tohoto výzkumu:
osoby narozené po r. 1800: 450 Kč
osoby nar. před r. 1800: 500 Kč
osoby nar. před r. 1700: 650 Kč