Můj-rodokmen.cz| Ostatní služby

Nabídka dalších služeb.


Kopie historických záznamů.V rámci objednaného genealogického průzkumu nalézáme v matrikách a ostatních zdrojích záznamy o Vašich předcích a dalších příbuzných. Veškeré tyto záznamy ukládáme v kopiích do Vaší personifikované složky. Zde je katalogizujeme podle typu záznamu, data vzniku záznamu a postavení v rodové linii.

Chcete-li hlouběji proniknout do tajemství a života svých předků, nabízíme Vám službu čtení a překlady historických listin a textů. Starší matriční záznamy, zápisy v gruntovních či urbářních knihách, texty v kronikách a další jsou totiž psány v latině, nebo v německém příp. českém jazyce historickým, pro většinou současníků již nečitelným, písmem, jako je např. švabach, fraktura či kurent.


rodokmen - hledání záznamů čtení a překlady listin a textů, švabach, kurent, fraktura kopie historických záznamů z matrik vázaná rodová kniha