Můj-rodokmen.cz| Sestavení rodokmenu| Rozrod potomků

Rozrod potomků.


Tradiční avšak současně nejnáročnější nabídkou všech genealogů je rozrod potomků. Výzkum pojímá všechny potomky pocházející z páru předků. Tzn. že poznáme všechny muže i ženy, kteří náleží k přímé linii pokrevní příbuznosti po meči i po přeslici.

Výsledkem tohoto rodopisného bádání je obvykle komplikovaný (velmi široký) graf, zahrnující nepřeberné množství osob, vztahů i různorodost příjmení a především, velké množství současníků zadavatele. Pokud bude "startovním párem" pár z páté generace, běžně lze dohledat až mezi 50 až 250 žijícími příbuznými.

Součástí ceny výzkumu je i elektronické zpracování podoby Vašeho "rodokmenu". V případě požadavku pak lze za úhradu realizovat i ručně kreslený rodokmenový strom. Naopak sestavení rodové knihy je možné jen vyjímečně anebo částečně - množství vyhledaných osob bývá totiž skutečně velké.


rodokmen - hledání záznamů sestavení rodokmenu vázaná rodová kniha přímá otcovská linie

Ceník rodokmenu:

za každou nalezenou osobu 450 Kč
Celkovou cenu nelze určit předem - počet potomků není možné znát dopředu. V tomto případě se cena vymezuje finančním limitem, který stanoví zadavatel. Po jeho vyčerpání je výsledek bádání předán klientovi a ten rozhodne o dalším postupu.