Můj-rodokmen.cz| Sestavení rodokmenu

Nabídka našich genealogických služeb.


Vývod z předků (rodokmen) postupuje po určení výchozí osoby větvením otec a matka, jejich otec a matka atd. Počet osob tedy narůstá geometrickou řadou.

Rozrod potomků. Výzkum pojímá všechny potomky pocházející z páru předků. Tzn. že poznáme všechny muže i ženy, kteří náleží k přímé linii pokrevní příbuznosti po meči i po přeslici.

Přímá otcovská linie zachycuje přímé mužské předky z otcovy či z matčiny strany včetně jejich manželek.

Hledání historických záznamů, pro které využíváme nejen matrik, ale také urbářních a gruntovních knih, soupisů ze sčítání lidu, vojenských archíůvi, kronik, katastrů a dalších.

Hledání předků v zahraničí nejobvykleji na Slovensku, v Rakousku, Německu, USA, Nizozemí a Dánsku.


sestavení rodokmenu rozrod potomků přímá otcovská linie Rodokmeny v zahraničí