Můj-rodokmen.cz| Ostatní služby| Čtení a překlady listin a textů

Čtení a překlady listin a textů


Starší matriční záznamy, zápisy v gruntovních či urbářních knihách, texty v kronikách a katastrech a ostatní listiny úřední či církevní povahy jsou psány v latině, nebo v německém příp. českém jazyce historickým, pro většinou současníků již nečitelným, písmem, jako je např. fraktura či kurent.

Chcete-li proniknout do tajemství a života svých předků hlouběji, nabízíme Vám službu čtení a překladu historických listin a textů.

Jako výsledek naší práce obdržíte nejen vlastní překlad a přepis textu do současného českého jazyka, ale také soupis dnes již neznámých slov a pojmů jejich stručný výklad.


kopie historických záznamů z matrik rodokmen v elektronické podobě ručně kreslený rodokmenový strom přímá otcovská linie

Ceník:

Čtení a překlad matričního záznamu (do 10 záznamů) 200 Kč za záznam
Čtení a překlad matričního záznamu (více než 10 záznamů) 100 Kč za záznam
Čtení a překlad jedné strany gruntovní či urbářní knihy 7500 Kč
Čtení a překlad jiných listin a záznamů individuálně.